بار دیگر با هم بودن و توانستن را تجربه کنیم و بر این باور طراوتی تازه بخشیم که با شما آن چه می خواهیم می شود

کلیپ های معرفی برنامه های اعضای ائتلاف صبا

با ائتلاف صبا بیشتر آشنا شوید

کارآفرینی،بستر سازی اشتغال و مهندسی سازی فرایند های تولید و خدمات در بخش کشاورزی

ائتلاف صبا با توکل به خداوند متعال و با هدف خدمت خالصانه و صادقانه به جامعه‌ی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور تقویت جایگاه اعضای سازمان محترم و احقاق حقوق به حق ایشان در چهارچوب قوانین، ضوابط، مقررات و با رعایت اصول اخلاق‌مداری، قانون‌گرایی و برنامه‌محوری، گام در عرصه‌ی ششمین دوره‌ی انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گذاشته تا در صورت صلاح‌دید اعضای محترم سازمان و پس از کسب رای اعتماد ایشان در انتخابات و تشکیل شورا، با مشارکت جدی در مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر استانی و ملی از طریق بسترسازی افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی با تکیه‌ی بر دانش، تخصص و مهارت اعضای محترم سازمان، موجبات بهبود شرایط کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استان و حتی کشور را فراهم آورد.

اخلاق مداری


قانون گرایی


برنامه محوری


55 برنامه شاخص به ویژه در زمینه های

کارآفرینی، بستر سازی اشتغال و مهندسی سازی فرآیندهای تولید و خدمات در بخش کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

اهم برنامه های ائتلاف صبا

در ششمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان

1

اجتماعی

تحکیم و تقویت جایگاه سازمان در مراجع تصمیم  گیر، تصمیم  ساز و سیاست  گذار استانی و ملی به ویژه در امور مربوط به کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی...

2

کارآفرینی، بسترسازی اشتغال و سرمایه گذاری

عدم اتکا به دولت برای اجرای طرح کارورزی و توسعه ی مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان برای ارتقای توانمدی حرفه ای اعضای سازمان

3

علمی، فنی، آموزشی و تحقیقاتی

پیگیری اخذ مجوزهای قانونی لازم برای ایجاد مرکز آموزش عالی کاربردی یا مرکز جوار کارگاهی برای سازمان و مراکز توان افزایی و مهارت آموزی دارای مجوز فعالیت از سازمان از...

4

مهندسی سازی فرایندهای تولید و خدمات

تحکیم جایگاه قانونی پروانه ی اشتغال سازمان در ارجاع کار و انعقاد قراردادها به اعضای سازمان و  جلوگیری از دخالت افراد حقیقی و حقوقی غیر فنی در فرآیندهای دارای...

5

روابط عمومی و اطلاع رسانی

پخش زنده ی جلسات شورای سازمان از طریق فضای مجازی برای اعضا و مخاطبان سازمان و ایجاد زمینه¬ی حضور اعضا و اصحاب رسانه در جلسات علنی شورای سازمان

6

شبکه ی خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

پیگیری ایجاد کانون استانی و اتحادیه ی ملی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ایجاد بستر حضور حداکثری نمایندگان استان در اتحادیه‌ی ملی مربوطه

7

کمیته ها، کارگروه ها و تشکل های تخصصی

استمرار حمایت و تقویت کارگروه‌ها، کمیته‌ها و انجمن های تشکیل شده در شورای پنجم: کارگروه دامپروری/کارگروه گل‌خانه و محصولات گل‌خانه‌ای / کارگروه صنایع غذایی /...

8

خدمات رفاهی، فرهنگی و تفریحی

پیگیری اخذ مجوزهای قانونی لازم و ثبت و ایجاد تعاونی اعتبار سازمان برای ارایه ی تسهیلات مالی و اعتباری به اعضای سازمان

فایل pdf برنامه های ائتلاف صبا 55